Wandelbare Schirme, Fort Worth, US, 2013

Formfindung, Membran, Optimierung, Wandelbar

Fläche: 12 x 12 x 4 = 576 m²
Material: PTFE Membrane

Auftrag: SL-Rasch GmbH
Architektur: Architekturbüro Rasch + Bradatsch
Auftragstyp: Unterauftrag SL-Rasch GmbH
Leistungen: Tragwerksplanung, Formfindung, Optimierung
Planungszeitraum: 2012-2013
Fertigstellung: 2013

up

up